رشد ۸ درصدی مستمری بگیران تامین اجتماعی

[ad_1]

رشد ۸ درصدی مستمری بگیران تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با رشد ۸ درصدی مستمری‌بگیران این سازمان، تاپایان آذر سال گذشته، ٤١ میلیون و ٢٩٣ هزار و ٥٣٣ نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرارگرفتند.


 براساس اعلام دفتر آمار محاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، ازمجموع جمعیت تحت پوشش در همین مدت، ٣٥میلیون و٦٣١هزار و١٠٩٩نفربیمه شده بودند که بیش از١٣میلیون و٧٣٧هزارو٤١٣ نفربیمه شده اصلی و٢١میلیون و٨٩٣ هزار و٦٩٦ نفربیمه شده تبعی بودند.


همچنین، تا پایان آذر سال٩٥، ٥میلیون و٦٦٢ هزار و ٤٢٤ نفرازجمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل می دهند که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن ٦,٨٥ افزایش داشته اند.


از مجموع مستمری بگیران تامین اجتماعی در همین مدت، ٣میلیون و١٨٥هزار و ٥٤٩نفرمستمری بگیراصلی هستند که ٧,٩٥ رشد را نسبت به آذر ماه سال ٩٤ نشان می دهد.


همچنین، تا پایان آذر سال ٩٥، ٢میلیون و٤٧٦ هزارو ٨٧٥ نفرمستمری بگیرتبعی سازمان تامین اجتماعی بودند که در این بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن،٥,٤٥ درصد افزایش داشته ایم.[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *